รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

dc.contributor.orgUnitสำนักงาน กสทช.TH
dc.date.accessioned2021-08-31T04:24:13Z
dc.date.available2021-08-31T04:24:13Z
dc.date.issued2021TH
dc.description.tableofcontentsหนังสือนำ สิ่งที่ส่งมาด้วย -ส่งที่ส่งมาด้วย 1 --บันทึกหลักการและเหตุผลฯ --(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาให้นำบทบัญญัติภายใต้มาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ พ.ศ. .... -ส่งที่ส่งมาด้วย 2 --สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564
dc.format.extent19TH
dc.identifiersnN725640831.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/585240
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักกฎหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.TH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ วุฒิสภา วันที่ 31 สิงหาคม 2564TH
dc.titleรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2564
nalt.date.sitting2021TH
nalt.date.sittingBE2564
nalt.dateAgenda2021-08-31TH
nalt.dateAgendaBE2564-08-31
nalt.dateProposed2021-04-07TH
nalt.dateProposedBE2564-04-07
nalt.meetingCategoryการประชุมวุฒิสภาTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.sittingNo14TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
snN725640831.pdf
ขนาด:
10.06 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format