บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2545 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2545 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/190584.
View online Resources