ศาลจังหวัดสงขลาส่งความเห็นและศาลจังหวัดปัตตานีส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องในคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482มาตรา 58 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 276 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ศาลจังหวัดสงขลาส่งความเห็นและศาลจังหวัดปัตตานีส่งคำโต้แย้งของผู้ร้องในคดี เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482มาตรา 58 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 276 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/39779.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล