พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 2 ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). พระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุรินทร์ เขตเลือกตั้งที่ 2 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 2 ขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33584.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล