บรรหาร ศิลปอาชา กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

dc.contributor.otherสัญญลักษณ์ เทียมถนอม, ผู้เรียบเรียงTH
dc.date.accessioned2020-08-21T09:57:00Z
dc.date.available2020-08-21T09:57:00Z
dc.date.issued2004-08TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ บทที่ 1 เส้นทางสู่นายกรัฐมนตรี บทที่ 2 จัดตั้งรัฐบาล บทที่ 3 การประชุมนานาชาติ บทที่ 4 ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ บทที่ 5 โดดเดี่ยวและถูกบังคับ บทที่ 6 เตือนรัฐบาล บทที่ 7 เพื่อส่วนรวม บทที่ 8 ได้รับเชิญ บทที่ 9 ชีวิตแห่งงาน บานฉายเกียรติยศ -ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2523 ความสัมพันธ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -คุณมีชัย ฤชุพันธุ์ ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2523 ความสัมพันธ์ รัฐมนตรีร่วมรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ -คุณศรีภูมิ ศุขเนตร ข่วงร่วมงาน พ.ศ. 2529-2531 ความสัมพันธ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม -คุณศิววงศ์ จังคศิริ ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2531-2533 และ พ.ศ. 2538 ความสัมพันธ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม -คุณอนันต์ อนันตกูล ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2538 ความสัมพันธ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย -ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2538 ความสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธฺการ กปร.(โครงการฯพระราชดำริ) กับ นายกรัฐมนตรี -ดร.วิษณุ เครืองาม ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2538-2539 ความสัมพันธ์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับ นายกรัฐมนตรี -ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2538-2539 ความสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย -คุณลิขิต เทอดสถิรศักดิ์ ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2538-2539 ความสัมพันธ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กับ นายกรัฐมนตรี -คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ความสัมพันธ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับ นายกรัฐมนตรี -ดร.ศุภชัย พิสิษฐวานิช ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2533 ความสัมพันธ์ นักวิชาการการเงินการคลัง กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง -คุณมนู เลียวไพโรจน์ ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2531-2533 ความสัมพันธ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม -คุณกอบศักดิ์ ชุติกุล ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2538-2539 ความสัมพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงการต่างประเทศ กับ นายกรัฐมนตรี -คุณธีระ วงศ์สมุทร ช่วงร่วมงาน พ.ศ. 2542 ความสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กับ นายกรัฐมนตรี ปกหลัง
dc.format.extent244TH
dc.identifier2547_72ปีบรรหาร_ล3_สัญลักษณ์.pdfTH
dc.identifier.isbn9748229688TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/565488
dc.language.isothaTH
dc.publisherมิติใหม่TH
dc.subjectพรรคชาติไทยTH
dc.subjectอภิปรายไม่ไว้วางใจTH
dc.subjectรัฐบาล บรรหาร ศิลปอาชาTH
dc.titleบรรหาร ศิลปอาชา กับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีTH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2547-08
nalt.libBibNumber40258TH
nalt.noteพิมพ์ที่ บ.จูนพับลิชชิ่ง จำกัดTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2547_72ปีบรรหาร_ล3_สัญลักษณ์.pdf
ขนาด:
25.62 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล