การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลอ้างอิง
รินรัตน์ นฤภัยพิทักษ์ (2008). การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/18570.
View online Resources