รายงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน เจรจาธุรกิจและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 - วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). รายงานของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 เรื่อง สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน เจรจาธุรกิจและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 - วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78035.
View online Resources