รายงานประจำปี 2564 ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย

dc.contributor.orgUnitสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีTH
dc.date.accessioned2022-08-23T06:49:36Z
dc.date.available2022-08-23T06:49:36Z
dc.date.issued2022TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ สารจากประธานกรรมการ ธพว.[กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์] พัฒนาการที่สำคัญ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร นโยบายภาครัฐและการส่งเสริมเอสเอ็มอี ทิศทางการดำเนินงานปี 2565 ประวัติธนาคาร คณะกรรมการ ธพว. ประวัติคณะกรรมการ ธพว. คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ประวัติผู้บริหารระดับสูง โครงสร้างองค์กร ทำเนียบผู้บริหาร โครงสร้างอัตรากำลัง -อัตรากำลังแยกตามสายงาน -ข้อมูลอัตรากำลัง -สัดส่วนอัตรากำลังแยกตามสายงาน -ค่าตอบแทนของพนักงาน/ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร -ค่าใช้จ่ายรวมด้านพนักงานและลูกจ้าง -ค่าตอบแทนผู้บริหาร -การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง -แผนการสืบทอดตำแหน่ง นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โครงสร้างผู้ถือหุ้นธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2564 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2565 บทบาทของ ธพว. ผลการดำเนินงานปี 2564 ปัจจัยที่มีผลกระทบหลักต่อกิจการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี -นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี -การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี -นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน -นโยบายการป้องกันการเกิดรายการเกี่ยวโยงกัน -นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร -นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) -การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม -นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน -การรับแจ้งข้อมูลและข้อร้องเรียน -การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แนวทางการสรรหากรรมการธนาคาร การพัฒนาและการประเมินผลคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย การเปิดเผยข้อมูลของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการในการประชุม ปี 2564 การบริหารความเสี่ยง สาระสำคัญทางด้านการเงิน กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร รายงานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ -รายงานคณะกรรมการ ธพว. -รายงานคณะกรรมการบริหาร -รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ -รายงานของคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง -รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน -รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ทำเนียบคณะกรรมการ ธพว. ปี 2559-2563 ทำเนียบสาขา ปกหลัง หนังสือนำ
dc.format.extent259TH
dc.identifierhrA2025650825.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/601439
dc.language.isothaTH
dc.publisherธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 25 สิงหาคม 2565TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.source.urihttps://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=HpkzG-JybQfyh_AJ3Mv9nJoI2wkT6-tCK06bmLQ_4RK7Xe8HHS0OOSdM1Aa_6XAWPOpBYOK2uPKpw_yBI7rygd2Gxx7PAqOlAYOhwQMKRne--rlKzoRwtRSa5aNC_nSmoFkXVD7i1VbA0z45KkjMmRHzr6u7mWLQfjc=&ref=1702085&n=1TH
dc.titleรายงานประจำปี 2564 ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทยTH
dc.typeText
dc.typeเอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.type.dcmiText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo25TH
nalt.councilTerm4TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565
nalt.date.sitting2022TH
nalt.date.sittingBE2565
nalt.dateAgenda2022-08-25TH
nalt.dateAgendaBE2565-08-25
nalt.dateProposed2022-08-02TH
nalt.dateProposedBE2565-08-02
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.sittingNo21TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
hrA2025650825.pdf
ขนาด:
28.94 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format