พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525

dc.date.accessioned2012-02-17T11:36:47Z
dc.date.available2012-02-17T11:36:47Z
dc.date.issued1982-08-19TH
dc.identifierSOP-DIP_P_403548_0001.pdfTH
dc.identifier.citationพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 1TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/15164
dc.relation.isbasedon[Collection]1.7.4.2 รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เรื่อง)[Title]ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... (ครั้งที่ 16/2534-2535)#288062TH
dc.relation.isbasedon[Collection]1.8.2 เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา[Title]ร่างพระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....#75862TH
dc.relation.requires[Collection]ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง[Title]ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์การอุดหนุนทางการเงินและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี#128623TH
dc.titleพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525TH
dc.typeText
mods.genreพระราชบัญญัติTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2525-08-19
nalt.publicationNo1TH
nalt.publicationVol99TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_403548_0001.pdf
ขนาด:
1.6 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล