พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2507

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1964). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2507. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28216.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล