บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.date.accessioned2020-08-05T04:22:12Z
dc.date.available2020-08-05T04:22:12Z
dc.date.issued2020TH
dc.description.tableofcontentsบันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 -เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม --รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ --แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา --รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) -กระทู้ถามเป็นหนังสือ --กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ยกระดับนกนางแอ่นที่ทำรังในสิ่งปลูกสร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกรและให้ภาคธุรกิจสามารถจำหน่ายรังนกนางแอ่นส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างเสรีเพื่อนำเงินรายได้เข้ามาฟื้นฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19[สวัสดิ์ สมัครพงศ์] ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น[เฉลิมชัย เฟื่องคอน] ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย --กระทู้ถาม เรื่อง การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์[อำพล จินดาวัฒนะ] ถามนายกรัฐมนตรี -กระทู้ถามด้วยวาจา --กระทู้ถาม เรื่อง การชุมนุมทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563[คำนูณ สิทธิสมาน] ถาม นายกรัฐมนตรี --กระทู้ถาม เรื่อง รายการในทีวีหรือสิ่งต่าง ๆ หลอกลวง/งมงาย[วันชัย สอนศิริ] ถาม นายกรัฐมนตรี --กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการคลายล็อคสำหรับคนไทยกลับจากต่างประเทศก่อนมีวัคซีน[เจตน์ ศิรธรานนท์] ถาม นายกรัฐมนตรี -เรื่องด่วน --ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... --ร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดริงสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... -เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว --รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) -เรื่องอื่น ๆ --ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลแะและวัฒนธรรม --ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
dc.format.extent6TH
dc.identifiermsn15_25630720.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/564694
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักรายงานการประชุมและชวเลขTH
dc.relationเอกสารการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2563 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.titleบันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานครTH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreบันทึกการประชุมวุฒิสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2563
nalt.date.sitting2020-07-20TH
nalt.date.sittingBE2563-07-20
nalt.meetingCategoryการประชุมวุฒิสภาTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo15TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
msn15_25630720.pdf
ขนาด:
5.06 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล