ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา [นายองอาจ ฤทธิพลเดช]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา [นายองอาจ ฤทธิพลเดช]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/538380.
View online Resources