รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13/วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

dc.date.accessioned2020-01-24T04:35:24Z
dc.date.available2020-01-24T04:35:24Z
dc.date.issued2019TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ รายชื่อสมาชิกที่มา ลา ขาดในการประชุมฯ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร -กระทู้ถาม --กระทู้ถามสด ---กระทู้ถามสด เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของข่าวปลอม ซึ่งสร้างความแตกแยกเกลียดชังในสังคม[พรรณิการ์ วานิช] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ---กระทู้ถามสด เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการแก้ปัญหาความแห้งแล้ง และน้ำท่วม[สุทิน คลังแสง] ถามนายกรัฐมนตรี ---กระทู้ถามสด เรื่อง ปัญหาผลกระทบกรณีกลุ่มชาวประมงเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนปรนในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน[ไพลิน เทียนสุวรรณ] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ --กระทู้ถามทั่วไป ---กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวรตามหลักการสร้างฝายทดน้ำในตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปเชื่อมรอยต่อพื้นที่กุดค้า หมู่ที่ 3 ตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี[อนุรักษ์ บุญศล] ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ---กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่สำหรับแพทย์และทันตแพทย์จบใหม่[สุรวิทย์ คนสมบูรณ์] ถามนายกรัฐมนตรี ---กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการ 4 โครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคใต้[เจนวิทย์ ไกรสินธุ์] ถามนายกรัฐมนตรี -เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม --รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติดประจำปี พ.ศ. 2560 (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562) --รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง ---รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562) ---รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ---รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปีพุทธศักราช 2560 --รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ --รับทราบเรื่องการขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างลง --สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รายนามคณะผู้จัดทำ ภาคผนวก ประธานลงนาม ปกหลัง
dc.format.extent338TH
dc.identifiermom-hr-13_25620807.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/556698
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.relationเอกสารการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13/2562 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.subjectการสร้างฝายชะลอน้ำTH
dc.subjectการยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่สำหรับแพทย์และทันตแพทย์TH
dc.subjectแก้ปัญหาน้ำท่วมTH
dc.subjectรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศTH
dc.subjectรายงานการเงินแผ่นดิน 2561TH
dc.subjectรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 2560TH
dc.subject.lccสผ 16TH
dc.titleรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 13/วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo25TH
nalt.councilTerm1TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2562
nalt.date.sitting2019-08-07TH
nalt.date.sittingBE2562-08-07
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo13TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 2 จากทั้งหมด 2
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-25-Report-25620807.pdf
ขนาด:
23.46 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
รายงานการประชุม
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-25-Record-25620807.pdf
ขนาด:
365.84 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
บันทึกการประชุม