รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2557 = Energy Statistics of Thailand 2014

dc.contributor.orgUnitกระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานTH
dc.date.accessioned2021-06-24T22:32:43Z
dc.date.available2021-06-24T22:32:43Z
dc.date.issued2014TH
dc.description.tableofcontents--Table 1.3-1: Energy Reserves -2.3 Petroleum Products -3.2 Consumption/Sale --2.1.2 Import -5.4 Import and Export ปกหน้า Introduction Contents CHAPTER 1 : THAILAND'S ENERGY SITUATION IN 2013 -1.1 Primary Energy --Table 1.1-1: Production, Consumption and Import (Net)of Primary Commercial Energy (BBL/Day Crude Oil Equivalent) --Table 1.1 1Y: Production, Consumption and Import (Net)of Primary Commercial Energy (BBL/Day Crude Oil Equivalent) --Table 1.1-2Y: Primary Commercial Energy Production (Physical Unit) --Table 1.1-3Y: Primary Commercial Energy Production (KTOE) --Table 1.1-4Y: Primary Commercial Energy Import (Net) (Physical Unit) --Table 1.1-5Y; Primary Commercial Energy Import (Net) (KTOE) --Table 1.1-6Y: Primary Commercial Energy Consumption (Physical Unit) --Table 1.1-7Y: Primary Commercial Energy Consumption (KTOE) -1.2 Final Energy --Table 1.2-1Y: Final Modern Energy Consumption (Physical Unit) --Table 1.2-2Y: Final Modern Energy Consumption (KTOE) -1.3 Energy Reserves CHAPTER 2 : OIL -2.1 Crude Oil/Condensate --2.1.1 Production ---Table 2.1.1-1Y: Production of Crude Oil ---Table 2.1.1-2Y: Production of Condensate --2.1.2 Import ---Table 2.1.2-1Y: Import of Crude Oil Classified by Sources ---Table 2.1.2-2Y: Quantity and Value of Petroleum Products Import --2.1.3 Export ---Table 2.1.3 1Y: Quantity and Value of Petroleum Products Export -2.2 Refinery --Table 2.2 1Y: Refining Capacity --Table 2.2-2Y: Material Intake by Refinery --2.3.1 Production ---Table 2.3.1-1Y: Production of Petroleum Products (Million Litres) ---Table 2.3.1-2Y; Production of Petroleum Products (Barrels/Day) --2.3.2 Consumption/Sale ---Table 2.3.2 1Y: Sale of Petroleum Products (Million Litres) ---Table 2.3.2-2Y: Sale of Petroleum Products (Barrels/Day) --2.3.3 Import ---Table 2.3.3-1Y: Import of Petroleum Products (Million Litres) ---Table 2.3.3-2Y: Import of Petroleum Products (Barrels/Day) --2.3.4 Export ---Table 2.3.4 1Y: Export of Petroleum Products (Million Litres) ---Table 2.3.4-2Y: Export of Petroleum Products (Barrels/Day) -2.4 Demand and Supply --Table 2.4 1Y: Demand and Supply of Crude Oil and Oil Products --Table 2.4-2Y: Demand and Supply of LPG, Propane and Butane CHAPTER 3 : NATURAL GAS -3.1 Production/lmport --Table 3.1-1Y: Production and Import of Natural Gas --Table 3.2 1Y: Distribution of NGL --Table 3.2-2Y: Consumption of Natural Gas by Sector --Table 3.2-3Y: Consumption Share of Natural Gas by Sector --Table 3.2-4: Consumption of Compressed Natural Gas (CNG) CHAPTER 4 : COAL/LIGNITE -4.1 Production/Consumption --Table 4.1-1Y: Production and Consumption of Lignite --Table 4.1-2Y: Consumption of Lignite and Coal Classified by Sector (1,000 Tons) --Table 4.1-3Y: Consumption of Lignite and Coal Classified by Sector (KTOE) -4.2 Import --Table 4.2- 1Y: Coal Import CHAPTER 5 : ELECTRICITY -5.1 Generation --Table 5.1-1Y:Electricity Generation by Fuel Type --Table 5.1-2Y: Power Generation Classified by Fuel Type --Table 5.1-3Y: Peak Generation Requirement, Energy Generation Requirement and Load Factor --Table 5.1-4Y: EGAT Purchased from SPP --Table 5.1-5Y: EGAT Purchased from IPP -5.2 Consumption/Sale --Table 5.2 1Y: Electricity Consumption in MEA Service Areas (Classified by Tariff) --Table 5.2-2Y: Electricity Consumption in PEA Service Areas (Classified by Tariff) --Table 5.2-3Y: Electricity Consumption for the Whole Country (Classified byTariff) --Table 5.2-4Y: Electricity Consumption in MEA Service Areas (Classified by Sector) --Table 5.2-5Y: Electricity Consumption in PEA Service Areas (Classified by Sector) --Table 5.2-6Y: Electricity Consumption for the Whole Country (Classified by Sector) -5.3 Fuel Consumption --Table 5.3-1Y: EGAT Fuel Consumption in Power Generation CHAPTER 6 : ENERGY VALUE -Table 6.1-1Y: Expenditure on Final Energy Consumption -Table 6.1-2Y: Expenditure on Petroleum Products Consumption -Table 6.1-3Y: Value of Energy Import -Table 6.1-4Y: Value of Energy Export CHAPTER 7 : ECONOMIC DATA AND ANALYSIS -7.1 Economic Data --Table 7.1-1: GDP at Constant 1988 Prices --Table 7.1-2: Population --Table 7.1-3: Industrial Index --Table 7.1-4: Industrial Capacity utilization Ratios --Table 7.1-5: . Sale of Vehicles --Table 7.1-6: GDP, Energy, Import and Export of Goods -7.2 Analysis --Table 7.2-1: Final Energy Consumption per Capita ---Table 7.2-2: Electricity Consumption per Capita CHAPTER 8 : PETROLEUM PRICES -Table 8.1-1: Rate of Exchange in Bangkok -Table 8.1-2Y: Ex-Refinery Prices of Petroleum Products in Thailand -Table 8.1-3Y: Oil Fund Levied on Petroleum Products in Thailand -Table 8.1-4: Wholesale Prices of Petroleum Products at Refinery in Thailand -Table 8.1-5Y: Retail Prices of Petroleum Products in Bangkok -Table 8.1-6: Tax and Oil Fund Revenue in Thailand CHAPTER 9 : AIR POLLUTION EMISSION IN THE ENERGY SECTOR -Table 9.1-1Y: CO2 Emission by Energy Type -Table 9.1-2Y: CO2 Emission from Energy Consumption by Sector -Table 9.1-3Y: CO2 Emission in Power Generation by Energy Type -Table 9.1-4Y: C02 Emission in Transport by Energy Type -Table 9.1-5Y: C02 Emission in Industry by Energy Type -Table 9.1-6Y: C02 Emission in other Economic Sectors by Energy Type -Table 9.1-7Y: C02 Emission by Sector and Energy Type Appendix -Appendix I Montly Data CHAPTER 1 : THAILAND'S ENERGY SITUATION IN 2013 -1.1 Primary Energy --Table 1.1-1M Primary Commercial Energy Production (Physical Unit) --Table 1.1-2M Primary Commercial Energy Production (KTOE) --Table 1.1-3M Primary Commercial Energy Import (Net) (Physical Unit) --Table 1.1-4M Primary Commercial Energy Import (Net) (KTOE) --Table 1.1-5M Primary Commercial Energy Consumption (Physical Unit) --Table 1.1-6M Primary Commercial Energy Consumption (KTOE) -1.2 Final Energy --Table 1.2-1M Final Modern Energy Consumption (Physical Unit) --Table 1.2-2M Final Modern Energy Consumption (KTOE) CHAPTER 2 : OIL -2.1 Crude Oil/Condensate --2.1.1 Production ---Table 2.1.1-1M: Production of Crude Oil ---Table 2.1.1-2M: Production of Condensate ---Table 2.1.2-1M: Import of Crude Oil Classified by Sources -2.2 Refinery --Table 2.2-1M : Material Intake by Refinery -2.3 Petroleum Products --2.3.1 Production ---Table 2.3.1-1M: Production of Petroleum Products (Million Litres) ---Table 2.3.1-2M: Production of Petroleum Products (Barrels/Day) ---Table 2.3.2-1M: Sale of Petroleum Products (Million Litres) --2.3.2 Consumption/Sale ---Table 2.3.2-2M: Sale of Petroleum Products (Barrels/Day) --2.3.3 Import ---Table 2.3.3 1M: Import of Petroleum Products (Million Litres) ---Table 2.3.3-2M: Import of Petroleum Products (Barrels/Day) --2.3.4 Export ---Table 2.3.4-1M: Export of Petroleum Products (Million Litres) ---Table 2.3.4-2M: Export of Petroleum Products (Barrels/Day) -2.4 Demand and Supply --Table 2.4-1M: Demand and Supply of Crude oil and Oil Products --Table 2.4-2M: Demand and Supply of LPG, Propane and Butane CHAPTER 3 : NATURAL GAS -3.1 Production/lmport --Table 3.1-1M: Production and Import of Natural Gas -3.2 Consumption/Sale --Table 3.2-1M: Distribution of NGL --Table 3.2-2M: Consumption of Natural Gas by Sector --Table 3.2-3M: Consumption Share of Natural Gas by Sector CHAPTER 4 : COAL/LIGNITE -4.1 Production/Consumption --Table 4.1-1M: Production and Consumption of Lignite -4.2 Import --Table 4.2-1M: Coal Import CHAPTER 5 : ELECTRITY -5.1 Generation --Table 5.1-1 M: Electricity Generation by Fuel Type --Table 5.1-2M: Electricity Generation Classified by Fuel Type --Table 5.1-3M: Peak Generation Requirement, Energy Generation Requirement and Load Factor --Table 5.1-4M: EGAT Purchased from SPP --Table 5.1-5M: EGAT Purchased from IPP -5.2 Consumption/Sale --Table 5.2-1M: Electricity Consumption in MEA Service Areas (Classified by Tariff) --Table 5.2-2M: Electricity Consumption in PEA Service Areas (Classified by Tariff) --Table 5.2-3M: Electricity Consumption for the Whole Country (Classified by Tariff) --Table 5.2-4M: Electricity Consumption in MEA Service Areas (Classified by Sector) --Table 5.2-5M: Electricity Consumption in PEA Service Areas (Classified by Sector) --Table 5.2-6M: Electricity Consumption for the Whole Country (Classified by Sector) -5.3 Fuel Consumption --Table 5.3-1M: EGAT Fuel Consumption in Power Generation --Table 5.4-1M: Import of Electricity --Table 5.4-2M: Export of Electricity CHAPTER : 6 ENERGY VALUE -Table 6.1-1M: Expenditure on Final Energy Consumption -Table 6.1-2M: Expenditure on Petroleum Products Consumption -Table 6.1-3M: Value of Energy Import -Table 6.1-4M: Value of Energy Export CHAPTER 7 : PETROLEUM PRICES -Table 7.1-1M: Ex-Refinery Prices of Petroleum Products in Thailand -Table 7.1-2M: Oil Fund Levied on Petroleum Products in Thailand -Table 7.1-3M: Retail Prices of Petroleum Products in Bangkok -Table 7.1-4M: Retail Prices of Premium Gasoline and High Speed Diesel CHAPTER 8 : AIR POLLUTION EMISSION IN THE ENERGY SECTOR -Table 8.1-1M: C02 Emission by Energy Type -Table 8.1-2M: CO2 Emission from Energy Consumption by Sector -Table 8.1-3M: CO2 Emission in Power Generation by Energy Type -Table 8.1-4M: CO2 Emission in Transport by Energy Type -Table 8.1-5M: CO2 Emission in Industry by Energy Type -Table 8.1-6M: CO2 Emission in others Economics Sectors by Energy Type Appendix II Conversion Factors and Abbreviations Conversion Factors Abbreviation ปกหลัง
dc.format.extent360TH
dc.identifier2557_รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย2557_72030.pdfTH
dc.identifier.isbn2147483647TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/581143
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานTH
dc.subjectสถิติการใช้พลังงานTH
dc.titleรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2557 = Energy Statistics of Thailand 2014TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์รัฐบาลTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2557
nalt.libBibNumber72030TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2557_รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย2557_72030.pdf
ขนาด:
102.45 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล