เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

dc.contributor.authorทนงศักดิ์ สุระคำแหงTH
dc.contributor.authorศุภพรรัตน์ สุขพุ่มTH
dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3TH
dc.date.accessioned2012-04-04T10:09:13Z
dc.date.available2012-04-04T10:09:13Z
dc.date.issued2009-08TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... -(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) คำนำ สารบัญ 1. หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 2. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กับร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 4. ผลที่ได้รับจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 5. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 6. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน) 8. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (เฉพาะในส่วนของบทนิยาม) รายนามคณะผู้จัดทำ ปกหลัง
dc.format.extent25TH
dc.identifier<div style=TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/75765
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.subjectคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติTH
dc.subject.lccสผ12TH
dc.titleเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo23TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2552-08
nalt.meetingAgendaร่างพระราชบัญญัติTH
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญนิติบัญญัติTH
nalt.officialDocNoอ.พ. 1/2552TH
nalt.proposerNameคณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
apl001-2552.pdf
ขนาด:
579.55 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format