รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/วันที่ 22 ตุลาคม 2530

dc.date.accessioned2012-10-17T08:20:23Z
dc.date.available2012-10-17T08:20:23Z
dc.date.issued1987TH
dc.description.tableofcontents1. รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามญัตติด่วนเรื่องภาวะฝนแล้ง 2. รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระได้ จำนวน 10 เรื่อง / 3. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน จำนวน 2 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง / 4. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามรายงานของคณะกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน พิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาเยาวชน / 5. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและวิธีดำเนินการออกหนังสือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ทำกินฯ ขอขยายเวลาพิจารณาศึกษาปัญหาออกไปอีก 50 วัน / 6. ลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล (นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)\ลงมติ\ 7. รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2530 และ ครั้งที่ 10/2530 (สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง) / 8. ร่างพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนพรรษา 60 พรรษา พ.ศ.... 9. กระทู้ : เรื่อง การเสนอบทความทางวิทยุกระจายเสียง 10. กระทู้ : เรื่อง การตั้งงบประมาณ และการใช้เงินงบประมาณ 11. กระทู้ : เรื่อง การติดตั้งโทรศัพท์ในเขตสุขาภิบาล อำเภอวานรนิวาส 12. กระทู้ : เรื่อง สินเชื่อเพื่อเกษตรกร 13. กระทู้ : เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยกันดารแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร
dc.identifier10_25301022_wb.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/74279
dc.language.isothaTH
dc.publisherกองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.titleรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10/วันที่ 22 ตุลาคม 2530TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo15TH
nalt.councilTerm2TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2530
nalt.date.sitting1987-10-22TH
nalt.date.sittingBE2530-10-22
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionNoสองTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพมหานครTH
nalt.sittingNo10TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
10_25301022_wb.pdf
ขนาด:
4.57 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format