คู่มือการดำเนินโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563

dc.contributor.orgUnitกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุTH
dc.date.accessioned2021-01-06T08:05:41Z
dc.date.available2021-01-06T08:05:41Z
dc.date.issued2019-10TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นิยามศัพท์ ขั้นตอนการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ของ พมจ./ศพส. ขั้นตอนการดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ของ หน่วยงานบริการในพื้นที่ หลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการดำเนินงาน -1. ผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิตามหมวดนี้ต้องเข้าหลักเกณฑ์ -2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ -3. ขั้นตอนการดำเนินงาน แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง -แบบสอบถามความต้องการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ -คำขอให้มีการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ -หนังสือยินยอมในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ -ตัวอย่างแบบฟอร์มประมาณการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ -ตัวอย่างใบเสนอราคา -ตัวอย่างใบสั่งซื้อ -ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน -ตัวอย่างแบบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 -แบบประเมินผลและความพึงพอใจกิจกรรมปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ -รายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคผนวก ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ หนังสือทำความตกลง กรมบัญชีกลาง คำสั่งมอบอำนาจ โครงการและการจัดสรรงบประมาณ ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (Data Center) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คำถามที่พบบ่อย ปกหลัง
dc.format.extent73TH
dc.identifier2562_คู่มือ_การปรับสภาพแวดล้อม_ผู้สูงอายุ_พม.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/573464
dc.language.isothaTH
dc.publisherกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์TH
dc.subjectบ้านพักอาศัยTH
dc.subjectผู้สูงอายุTH
dc.subjectที่อยู่อาศัยTH
dc.subjectหน่วยงานบริการในพื้นที่TH
dc.titleคู่มือการดำเนินโครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2562-10
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2562_คู่มือ_การปรับสภาพแวดล้อม_ผู้สูงอายุ_พม.pdf
ขนาด:
65.23 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล