รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เรื่อง สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)

dc.contributor.orgUnitคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภาTH
dc.date.accessioned2021-11-22T07:13:51Z
dc.date.available2021-11-22T07:13:51Z
dc.date.issued2021-11-22TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า รายนามคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา รายนามประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 26 คณะ หนังสือนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ ส่วนที่ 1 บทนำ -1. บริบทของแผนการปฏิรูปประเทศ ส่วนที่ 2 บทสรุปผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดในภาพรวม -1. ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การดำเนินโครงการ/กิจกรรม/ประเด็นปฏิรูป -2. ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด ความก้าวหน้า การพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย ส่วนที่ 3 ผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด แต่ละด้าน ส่วนที่ 4 ผลการติดตามผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมสำคัญของจังหวัดตามแผนการปฏิรูปประเทศ ในปีงบประมาณ 2563 และปี 2564 ส่วนที่ 5 ผลการศึกษารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ปกหลัง
dc.format.extent255TH
dc.identifiersnCRE125641123.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/588923
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ วุฒิสภา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564TH
dc.titleรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เรื่อง สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงาน/ผลงานกรรมาธิการวุฒิสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.committeeคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภาTH
nalt.councilTypeวุฒิสภา
nalt.date.issuedBE2564-11-22
nalt.date.sitting2021TH
nalt.date.sittingBE2564
nalt.dateAgenda2021-11-23TH
nalt.dateAgendaBE2564-11-23
nalt.dateProposed2021-11-08TH
nalt.dateProposedBE2564-11-08
nalt.meetingCategoryการประชุมวุฒิสภาTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่สองTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo6TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
snCRE125641123.pdf
ขนาด:
132.37 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format