รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)

dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 2TH
dc.date.accessioned2015-10-16T02:25:38Z
dc.date.available2015-10-16T02:25:38Z
dc.date.issued2015-10-16TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า ปกหลัง สรุปผลการดำเนินงานฯ ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... บันทึกหลักการและเหตุผลฯ -8. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฯ -7. ผลการพิจารณา -6. ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอคำแปรญัตติ -5. ร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่มีกรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น -4. ผู้ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้มาชี้แจงแสดงความคิดเห็น -3. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการฯ -2. ที่ประชุมมีมติตั้งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 1 คน คือ นายสรวิศ ลิมปรังษี -1. ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีมติเลือกตำแหน่งต่างๆ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) หนังสือนำ
dc.format.extent16TH
dc.format.extent16TH
dc.identifierCRE1325581015.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/454141
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
dc.relationเอกสารแนบระเบียบวาระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันที่ 15 ตุลาคม 2558TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.subjectการอุทธรณ์และฎีกาTH
dc.titleรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงาน/ผลงานกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.committeeคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
nalt.councilTypeสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
nalt.date.issuedBE2558-10-16
nalt.dateAgenda2015-10-15TH
nalt.dateAgendaBE2558-10-15
nalt.dateProposed2015-10-12TH
nalt.dateProposedBE2558-10-12
nalt.meetingCategoryการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติTH
nalt.sittingNo62TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
CRE1325581015.pdf
ขนาด:
3.29 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format