เอกสารประกอบการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

dc.contributor.authorแดนชัย ไชวิเศษ
dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
dc.date.accessioned2023-10-11T02:52:10Z
dc.date.available2023-10-11T02:52:10Z
dc.description.tableofcontentsบทสรุปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สารบัญ ส่วนที่ 1 -หลักการและเหตุผลของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อรรถกร ศิริลัทธยากร] -สรุปสาระสำคัญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อรรถกร ศิริลัทธยากร] -หลักการและเหตุผลของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[พริษฐ์ วัชรสินธุ] -สรุปสาระสำคัญของร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[พริษฐ์ วัชรสินธุ] -ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 กับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....[อรรถกร ศิริลัทธยากร][พริษฐ์ วัชรสินธุ] ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์ ส่วนที่ 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา -สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ -สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม -สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม -ปัญหาการทำหน้าที่ของคระกรรมาธิการในการแสวงหาข้อเท็จจริงภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศึกษาเปรียบเทียบการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการในประเทศสหรัฐอเมริกา
dc.format.extent28
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2001361
dc.language.isotha
dc.publisherสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.titleเอกสารประกอบการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
mods.genreเอกสารประกอบการพิจารณา
nalt.councilTerm1
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2566-10
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
nalt.meetingSessionNoสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง
nalt.meetingSessionTypeสามัญทั่วไป
nalt.proposerCategoryสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
nalt.proposerNameอรรถกร ศิริลัทธยากร
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯ
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-PaperConsideration-256610-016.pdf
ขนาด:
5.06 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
บันเดิลสัญญาอนุญาต
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
license.txt
ขนาด:
4.12 KB
รูปแบบ:
Item-specific license agreed to upon submission
รายละเอียด: