แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนเพิเศษ 174 ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หน้า 3]

dc.date.accessioned2019-08-21T07:55:56Z
dc.date.available2019-08-21T07:55:56Z
dc.date.issued2019-08-01TH
dc.format.extent13TH
dc.identifier620801_13_194งพิเศษ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/550814
dc.titleแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนเพิเศษ 174 ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 หน้า 3]TH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2562-08-01
nalt.publicationNo194งพิเศษTH
nalt.publicationVol136TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
620801_13_194งพิเศษ.pdf
ขนาด:
104.94 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format