รายงานผลการดำเนินการ ด้านประชาคมอาเซียนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสนับสุนให้รัฐสภามีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ และตามตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

dc.contributor.orgUnitสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.contributor.orgUnitคณะกรรมการประชาคมอาเซียนTH
dc.date.accessioned2015-06-08T10:54:17Z
dc.date.available2015-06-08T10:54:17Z
dc.date.issued2014TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบาญ หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑. ศูนย์/กลุ่ม/หน่วยงานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา ๒. ระบบงานและกระบวนการทำงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติในด้านประชาคมอาเซียน ๓. ระบบงานและกระบวนการทำงานด้านการต่างประเทศในด้านประชาคมอาเซียน ๔. แผนทรัพยากรมนุษย์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในด้านประชาคมอาเซียน ๕. คู่มือการทำงานเชิงคุณภาพและเชิงนโยบายด้านประชาคมอาเซียนในการ ๖. เว็บไซต์และระบบสารสนเทศด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาไทย ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษและใช้ในการทำงานด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภาไทย ๗. ภาพรวมการดำเนินของคณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๘. ปัญหาและอุปสรรค ๙. ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ๑๐. แนวทางปรับปรุงการดำเนินการของคณะกรรมการประชาคมอาเซียน สารบาญภาคผนวก ภาคผนวก ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาคมอาเซียนฯ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ๒. แผนการดำเนินงานด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๓. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ๔. เอกสารข้อเสนอจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๕. เอกสารระบบงานด้านประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๖. เอกสารระบบงานด้านกระบวนการนิติบัญญัติในด้านประชาคมอาเซียน ๗. เอกสารระบบงานด้านต่างประเทศในด้านประชาคมอาเซียน ๘. เอกสารการจัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๙. เอกสารการสำรวจสนธิสัญญาและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนที่ดำเนินการ ในรัฐสภาชุดการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่ตกไปหลังการยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑๐. แผนทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้านประชาคมอาเซียน ๑๑. คู่มือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๑๒. คู่มือการทำงานด้านการต่างประเทศ "การเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติราชในต่างประเทศ" ๑๓. พิมพ์เขียวเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้านประชาคมอาเซียน ๑๔. พิมพ์เขียวระบบฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนและฐานข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน ปกหลัง
dc.format.extent441TH
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier2557_รายงาน_ประชาคมอาเซียน_สผ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/427967
dc.language.isothaTH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.titleรายงานผลการดำเนินการ ด้านประชาคมอาเซียนของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสนับสุนให้รัฐสภามีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ และตามตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภาTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2557
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2557_รายงาน_ประชาคมอาเซียน_สผ.pdf
ขนาด:
71.44 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format