ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพฯ - คลองพรวน ตอนน้ำผุด - นาตาล่วง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายต่อเขตเทศบาลเมืองตรังควบคุม - ด่านศุลกากรหยงสตาร์ตอนต่อเขตเทศบาลเมืองตรังควบคุม

dc.date.accessioned2012-04-10T00:26:35Z
dc.date.available2012-04-10T00:26:35Z
dc.date.issued1992-03-25TH
dc.format.extent17TH
dc.identifierSOP-DIP_P_587889_0001.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/86453
dc.titleประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สายกรุงเทพฯ - คลองพรวน ตอนน้ำผุด - นาตาล่วง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 สายต่อเขตเทศบาลเมืองตรังควบคุม - ด่านศุลกากรหยงสตาร์ตอนต่อเขตเทศบาลเมืองตรังควบคุมTH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2535-03-25
nalt.libBibNumber000010823TH
nalt.publicationNo27TH
nalt.publicationVol109TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_587889_0001.pdf
ขนาด:
99.68 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format