ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางส่งคำโต้แย้งของโจทก์ (บริษัท มาไว ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ทป. 39/2548 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 61 (1) มาตรา 65 และมาตรา 96 (2) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 48(หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท ย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 41) หรือไม่

dc.date.accessioned2012-03-02T13:40:16Z
dc.date.available2012-03-02T13:40:16Z
dc.date.issued2009-08-27TH
dc.format.extent25TH
dc.identifierSOP-DIP.P.1276126_0001.pdfTH
dc.identifier.citationศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางส่งคำโต้แย้งของโจทก์ (บริษัท มาไว ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ทป. 39/2548 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 61 (1) มาตรา 65 และมาตรา 96 (2) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 48(หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท ย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 41) หรือไม่ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 60ก หน้า 25TH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/41780
dc.language.isothaTH
dc.titleศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางส่งคำโต้แย้งของโจทก์ (บริษัท มาไว ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน) ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ทป. 39/2548 เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 61 (1) มาตรา 65 และมาตรา 96 (2) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 48(หลักการเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไท ย พุทธศักราช 2550 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 29 และมาตรา 41) หรือไม่TH
dc.typeText
mods.genreคำวินิจฉัยTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2552-08-27
nalt.libBibNumber000005114TH
nalt.officialDocNo6-7/2552TH
nalt.publicationNo60กTH
nalt.publicationVol126TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_1276126_0001.pdf
ขนาด:
834.18 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล