รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23/วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

dc.date.accessioned2020-08-13T03:57:38Z
dc.date.available2020-08-13T03:57:38Z
dc.date.issued2019TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า สารบัญ รายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มา ลา ขาดในการประชุมฯ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร -เรื่องหารือ -เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม --รับทราบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอลาออกจากตำแหน่ง -เรื่องด่วน --ญัตติด่วน ---ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาตรวจสอบการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบิน 3 สนามบิน (เลื่อนการพิจารณา) ---ญัตติด่วน เรื่อง เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ---ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบ การดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ---ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและผู้บริโภค[ชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ] ---ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและผู้บริโภค[ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ กับคณะ] ---ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและผู้บริโภค [กูเฮง ยาวอหะซัน] ---ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่เกษตรกรและผู้บริโภค [สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ] ---ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในภาคเกษตร[นริศ ขำนุรักษ์] ---ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคผนวก ประธานลงนาม ปกหลัง บันทึกการออกเสียงลงคะแนน
dc.format.extent362TH
dc.identifiermom-hr-23_25620913.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/564836
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.relationเอกสารการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23/2562 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.subject.lccสผ 16TH
dc.titleรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23/วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo25TH
nalt.councilTerm1TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2562
nalt.date.sitting2019-09-13TH
nalt.date.sittingBE2562-09-13
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
nalt.sittingNo23TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 2 จากทั้งหมด 2
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-25-Report-25620913.pdf
ขนาด:
8.28 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
รายงานการประชุม
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-HR-25-Record-25620913.pdf
ขนาด:
365.44 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
รายละเอียด:
บันทึกการประชุม