แผนกลยุทธ์:สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550-2554

dc.contributor.orgUnitสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์TH
dc.date.accessioned2013-04-19T03:53:50Z
dc.date.available2013-04-19T03:53:50Z
dc.date.issued2007-11TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า ปกหลัง ภาคผนวก ตารางแสดงค่าน้ำหนักตามประเด็นกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2550-2554 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนปีงบประมาณ 2550-2554 กรอบกำหนดประเด็นกลยุทธ์ของสำนักหอสมุดตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตารางแสดงแผนกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2550-2554 กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2550-2554 กรอบการกำหนดประเด็นกลยุทธ์ของสำนักหอสมุดตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) -วิสัยทัศน์ของสำนักหอสมุด 5 ปี (2550-2554) -วิสัยทัศน์ ค่านิยม การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักหอสมุด สารบัญ บทนำ คำนำ
dc.format.extent87TH
dc.identifier2550_แผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดปีงบประมาณ50-54_มธ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/335030
dc.language.isothaTH
dc.publisherมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์TH
dc.subjectการจัดทำแผนกลยุทธ์TH
dc.subjectหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์TH
dc.subjectแผนกลยุทธ์TH
dc.titleแผนกลยุทธ์:สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550-2554TH
dc.typeText
mods.edition1TH
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2550-11
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2550_แผนกลยุทธ์สำนักหอสมุดปีงบประมาณ50-54_มธ.pdf
ขนาด:
9.59 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล