เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

dc.contributor.authorภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์TH
dc.contributor.authorอานันท์ เกียรติสารพิภพTH
dc.contributor.authorพิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะTH
dc.contributor.authorวรพงษ์ แพรม่วงTH
dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2TH
dc.date.accessioned2020-06-26T08:56:48Z
dc.date.available2020-06-26T08:56:48Z
dc.date.issued2020-06TH
dc.description.tableofcontentsบทสรุปสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปกหลัง -กระบวนการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 -ตาราง ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือนกันยายน 2562 ถึงเมษายน 2563 -ข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือนเมษายน 2563 -สรุปสถานะหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 -ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) -สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามกระทรวงเรียงลำดับมากไปหาน้อย) -เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำแนกตามกระทรวง พ.ศ. 2563 และ 2564 (เรียงลำดับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จากจำนวนมากไปหาน้อย) คำนำ ปกหน้า ส่วนที่ 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์ -กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ -ความจำเป็นในการตรากฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย -สรุปสาระสำคัญ ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[คณะรัฐมนตรี] สารบัญ
dc.format.extent43TH
dc.identifierap-hr-2563-1-013-1.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/563830
dc.language.isothaTH
dc.publisherสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.relationเอกสารเพิ่มเติมเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564TH
dc.relation.urihttp://dl.parliament.go.th/handle/lirt/563833TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND)TH
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.subjectงบประมาณรายจ่ายประจำปีTH
dc.titleเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564TH
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen accessTH
mods.genreเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.councilBatchNo25TH
nalt.councilTerm2TH
nalt.councilTypeสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2563-06
nalt.meetingAgendaร่างพระราชบัญญัติTH
nalt.meetingCategoryการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
nalt.meetingSessionNo1TH
nalt.meetingSessionTypeสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งTH
nalt.officialDocNoอ.พ. 13/2563TH
nalt.proposerNameคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
ap-hr-2563-1-013-1.pdf.pdf
ขนาด:
10.28 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format